*

என்னைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள மேலே உள்ள links உதவக்கூடும். நான் எழுதுவதைப் படிப்பதற்குக் கீழே உள்ள இடங்களுக்குப் போய்ப் பார்க்கலாம்.

இணையத்தில் எழுதுமிடம்  சிலேட்டு .  சிறு வரிகளென்றால் ட்விட்டர். பொம்மை போடுவதற்கு FaceBook.

நல்வரவு.