*

நான் யார்? என்ன செய்கிறேன்? என்ன எழுதியிருக்கிறேன்? சரித்திரத்தில் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் வாங்கிப் போட்டிருக்கிறேன் என்பதையெல்லாம் அறிந்துகொள்ள மேலே உள்ள links உங்களுக்கு உதவக்கூடும்.

இணையத்தில் எழுதுமிடம்  சிலேட்டு .  இதே தளத்தின் இன்னொரு பகுதி. ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் முன்னர் எழுதிக்கொண்டிருந்தேன். சில ஞான, விஞ்ஞான, கர்ம சன்னியாசக் காரணங்களினால்  அதனை இப்போது தவிர்த்திருக்கிறேன்.

சிலேட்டில் மட்டுமே இனி என்னை வாசிக்கலாம்.

நல்வரவு.