மறுபதிப்புக்கான மறுஅறிவிப்பு

என்னால் எழுதப்பட்டதான ‘தாலிபன்’ மறுபதிப்புப் பணிகள் முடிவடைந்து இன்று புத்தகம் கைக்குக் கிடைத்தது. பார்க்க மிக லட்சணமாக இருக்கும் இந்நூல் படிக்கவும் அருமையாகவே இருக்குமென்பதைச் சொல்லத் தேவையில்லை. சந்தேகமிருப்பின் முன்னதான பதிப்புகளில் பாய்ந்து பாய்ந்து வாங்கி வாசித்த நல்லவர்களிடம் விசாரித்துக்கொள்ளலாம்.

இந்தப் புதிய பதிப்பில் புத்தகமானது 256 பக்கங்கள் உள்ளதாக இருக்கிறது. விலையோவெனில் வெறும் 160 உரூபாய்கள் மட்டுமே. என்ன ஒரு சல்லிசு!

இணையவெளியில் மதி நிலையத்தின் புத்தகங்கள் உடுமலை டாட்காமில் கிடைக்கத் தொடங்கியிருப்பதாகச் சற்றுமுன் அறிந்தேன். மிக விரைவில் மதி நிலையத்துக்கே ஓர் இணைய அங்காடி திறக்கப்படும் என்பதையும் அறிந்தேன். இவையெல்லாம் வாசக நேயர்களுக்கு எனது மற்றும் மதி நிலையத்தாரின் தீபாவளிப் பரிசாக இனிப்பூட்டக்கூடியவை என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் ஐயமில்லை.

8 comments

புத்தகப் பட்டியல்

யதி – புதிய நாவல்

அமேசான் ஆசிரியர் பக்கம்

முந்தையவை

தொகுப்பு

புதியவை

வகை

மின்னஞ்சலில் பெற