மேற்கு வழியே கிழக்கு

சந்திரசேகரன் கிருஷ்ணனின் இந்தப் பதிவை வாசிக்கவும். கிழக்கு புத்தகங்களை சொந்தமாக வாங்கித்தான் படிக்க வேண்டுமென்பதில்லை. வாடகைக்கு எடுத்தும் வாசிக்கலாம் என்கிறார்.

நாநூறு சொற்களுக்குக் குறையாமல் ஒரு மதிப்புரை மட்டும் வேண்டுமென்கிறார். ‘வாடகைக்கு வாசிக்கலாம்’ என்று சொன்னாலும் வாடகைப் பணம் என்று ஏதும் வசூலிப்பதில்லை. இலவச நூலகம் மாதிரிதான்.

இப்போதைக்கு நாற்பது நூல்களை இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் நீங்கள் இலவச்மாகப் படித்து, மதிப்புரை செய்து, நூலைத் திருப்பித் தரலாம். தந்தால், அடுத்த நூல்.

சென்னையில் வசிக்கும் வாசகர்களுக்கு மட்டுமே இப்போது இந்த வசதி உள்ளது என்கிறார் இவர். பயன்படுத்திப் பார்த்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள்.

8 comments

para

புதியவை

வகை

தொகுப்பு

முந்தையவை

பொதுவெளி

மின்னஞ்சலில் பெற

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.