சொல்லால் அடித்த சுந்தரி

01. என்றார் அவர்
02. என்பது ஆகும்
03. களுக்கென்று சிரித்தாள்
04. கண்கள் பனித்தன
05. என்பதாய் இருக்கிறது
06. குழந்தைக்கும் தெரியும்
07. பளீரிட்டன
08. மட்டும் நிஜம்
09. என்றால் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்
10. திருதிருவென முழித்தார்
11. ஜில்லிட வைத்தது
12. மீட் பண்ணுவோம்
13. என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை
14. வார்த்தைகளே இல்லை
15. அவரின் அப்பா
16. என்ன கொடுமை இது?
17. ச்சீய்
18. அம்மாவின் நியாபகம்
19. செய்துப் பாருங்கள்
20. சொந்த செலவில் சூனியம்
21. விடிந்ததும் முதல் வேலையாய்
22. சான்சே இல்லை
23. கொடுத்த காசுக்கு
24. நண்பர் ஒருவர்
25. அந்த வகையில் சந்தோஷம்தான்

33 comments

புத்தகப் பட்டியல்

யதி – புதிய நாவல்

அமேசான் ஆசிரியர் பக்கம்

முந்தையவை

தொகுப்பு

புதியவை

வகை

மின்னஞ்சலில் பெற